De Groenenin Amsterdam West | Raadswerk 2010
201320122010
auteur: R. Schönberger
Ronald Schönberger presenteert zijn algemene beschouwingen in de deelraad van Amsterdam West.