De Groenenin Amsterdam West | Fractie

De fractie De Groenen West is sinds 2010 in de stadsdeelraad van West vertegenwoordigd met één zetel. Hoewel een kleine partij slechts beperkte invloed heeft op de besluitvorming, kan zij wél burgers, actieclubs en organisaties toegang verlenen tot politieke debat en onderwerpen agenderen.

De afgelopen vier jaar heeft Ronald Schönberger de fractie aangevoerd. Daarnaast maakten vier duo-raadsleden deel uit van de fractie: Mouna Jabrane, Miek Schönberger, Khaled Sakhel en Elly Kamp. De fractie wordt ondersteund door fractiemedewerker Jiske van Groeneveld.

Ronald Schönberger
Richt zich met name op Wonen, Ruimtelijke Ordening, Groen, Luchtkwaliteit en Verkeersveiligheid.
Mouna Jabrane
Richt zich op Jeugd en Welzijn.
Khaled Sakhel
Heeft zich de afgelopen jaren gericht op Verkeer en Vervoer, burgerparticipatie en ook heeft cameratoezicht en privacy zijn interesse. Sinds kort woont hij stadsdeel Centrum.
Miek Schönberger
Was de financiële vrouw van de fractie. Helaas heeft zij slechts anderhalf jaar actief deel uit kunnen maken van de fractie, in 2012 is zij overleden. Een “In Memoriam” , geschreven door J. van Groeneveld, verscheen eerder in het partijblad Gras.
Elly Kamp
Is begin 2013 beëdigd als duo-raadslid en heeft zich met name gericht op Welzijn en Onderwijs.